Vaasan Eläinkeskus Oy:n ASIAKASTIETOJEN TIETOSUOJASELOSTE
Vaasan Eläinkeskus Oy, jäljempänä VEK pitää tärkeänä huolehtia asiakkaidensa tietoturvasta. Olemme sitoutuneet säilyttämään henkilötietoja asianmukaisesti ja turvallisesti. VEK kerää ja säilyttää ainoastaan välttämättömiä henkilötietoja palveluidemme tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Asiakas voi halutessaan tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot VEK:iin asiakaspalvelusta sekä pyytää tekemään niihin korjauksia tai poistamaan tiedot.

Asiakas hyväksyy tietosuojaselosteessa kuvatut ehdot käyttäessään yrityksemme palveluita ja vaasanelainkeskus.fi – verkkokauppaa. Tässä selosteessa viittaamme “Sinulla” asiakkaisiimme, potentiaalisiin asiakkaisiimme ja yritysasiakkaiden tapauksessa yrityksen edustajiin, jotka toimivat asiakkaanamme työnantajansa valtuuttamina.

REKISTERINPITÄJÄ
Vaasan Eläinkeskus Oy
Pitkäkatu 28-30, 65100  Vaasa
Y-tunnus: 1022376-9
Sähköpostiosoite: info@vaasanelainkeskus.fi

KÄSITTELEMÄMME TIEDOT
Vaasan Eläinkeskus Oy saa asiakkaan henkilötiedot hänen tilatessaan tuotteita vaasanelainkeskus.fi – verkkokaupasta sekä olemalla yhteydessä yritykseemme. Mikäli vaasanelainkeskus.fi – verkkokaupan asiakas tilaa lahjan toiselle henkilölle ja haluaa, että se toimitetaan suoraan lahjan saajalle, tiedotamme lahjan saajaa hänen henkilötietojensa tallentumisesta rekisteriimme.

Käsittelemme asiakkaisiin liittyen seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaan perustiedot:
nimi
osoite
syntymäaika
henkilötunnus
käyttäjätunnukset ja asiakastunnisteet
puhelinnumero(t)
sähköpostiosoite
asiointikieli
Ostotapahtumaan liittyvät tiedot verkossa:
kuittitiedot
tilaukseen, toimitukseen ja palautukseen liittyvä tiedot
maksutapatiedot: valitsemasi maksutapa, esim. verkkopankki tai PayPal
Huom. VEK:lle ei välity mitään maksamiseen liittyvää tietoa, kuten luottokortin numeroa, tilitietoja jne.
Asiakaspalveluun liittyvät tiedot:
asiakkaan viestit ja viestien sisällöt
asiakkaan vapaaehtoisesti luovuttamat tiedot Mijohomen ja asiakkaan välisissä sopimuksissa, tapaamisissa tai muissa tilanteissa.
asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot
haettaviin hyvityksiin ja korvauksiin liittyvät tiedot esim. peruste, määrä ja pankkiyhteystiedot
Markkinointiviestintään liittyvät tiedot:
tiedot lähetetyistä tapahtumakutsuista ja osallistumistiedoista
mahdollinen suostumus markkinointiviestinnän lähettämiseen (Mijohomen uutiskirjeen tilaaminen
evästeiden sisältämä tieto. Lue lisää evästeiden käytöstä.
Muut
Rekrytointia varten luovutetut tiedot tallennetaan ainoastaan, mikäli asianosainen antaa tähän suostumuksensa – pyydämme lupaa tietojen säilyttämiseen aina erikseen. Mikäli lupa myönnetään tietojen säilyttämiseen, säilytämme niitä puolen vuoden ajan asianosaisen yhteydenotosta lähtien.

Luototukseen liittyvät tiedot
Asiakkaan nimi, osoite- ja yhteystiedot, ostosten tiedot rivi- ja ostosummatasolla, palautukset, maksutapavalinta, luottotiedot, mahdolliset maksuhäiriöt ja muut kielteisen luottopäätöksen syyt, maksukäyttäytymistiedot, pankkiyhteystiedot, tupas-tunnustautumisen edellyttämät tiedot, laskutustiedot, palvelutiedot, tapahtuma- ja kontaktitiedot, asiakkaan antamat suostumukset ja kiellot.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE:
Henkilötietoja käsitellään asiakkaan ja VEK:een väliseen asiakassuhteeseen ja sen ylläpitoon sekä kohdennettuun markkinointiin.

Keräämme ja säilytämme henkilötietoja seuraavin perustein

asiakkuuden ylläpitäminen
saada tarvittavat tiedot tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
vaasanelainkeskus.fi – verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittäminen
asiakaskokemuksen parantaminen
saada tarvittavat tiedot analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottaminen
väärinkäytösten estäminen
paremman asiakaspalvelun tarjoaminen
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on joko sopimus, suostumus tai oikeutettu etu:

1) Sopimus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja VEK:een välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle, tarkoittaen sitä, ettei verkkokaupastamme voi tilata tuotteita antamatta henkilötietoja.

2) Suostumus
Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin (VEK:een uutiskirjeen vastaanottamista sähköpostitse), sähköpostiyhteydenottoa tai kohdennettua mainontaa. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus suoramarkkinointiin ja perua uutiskirjeen tilaaminen joko uutiskirjeestä löytyvää peruutuslinkkiä käyttäen tai ottamalla yhteyttä VEK:een asiakaspalveluun (info@vaasanelainkeskus.fi)

Osallistuessasi VEK:een järjestämään arvontaan, annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn arvonnan suorittamiseksi ja mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. Emme käytä arvontoja varten kerättyjä henkilötietoja muihin tarkoituksiin.

3) Oikeutettu etu
Oikeutettu etumme mahdollistaa sen, että voimme käyttää evästeiden keräämää tietoa (verkkopalvelumme käyttäjistä) palveluidemme analysointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin, jotta voimme parantaa entisestään tarjoamiamme palveluita.

Voimme käyttää IP-osoitteita, laitetunnistimia tai muita tietoja, jotka ovat tarpeellisia palveluidemme haitallisen käytön estoon, niiden suojelua varten tai käyttöehtojemme toimeenpanemiseksi sekä tunnistaaksemme tietoturvaloukkaukset. Yritysjärjestelyiden yhteydessä voimme siirtää hallussamme olevat tiedot liiketoiminta- ja strategisista syistä, kuitenkin aina lain ja asetusten määräämällä tavalla. Oikeutettu etumme mahdollistaa tietojen käsittelyn myös oikeudellisten vaatimusten vireillepanoon, toteuttamiseen tai puolustautumisoikeutemme käyttämiseen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Säilytämme henkilötietojasi vain sen ajan, jonka tarvitsemme niitä täyttääksemme alla kuvatut käyttötarkoitukset:

tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin. Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttämiseen kerättyjä henkilötietoja säilytetään 5 vuoden ajan tilaushetkestä lukien.
lain mukaisesti tilauksiin liittyviä sähköpostiviestejä säilytetään 7 vuotta tilaushetkestä lukien.
lain mukaisesti laskut ja kuitit säilytetään 7 vuotta niiden päivämäärästä lukien.
järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.

HENKILÖTIETOJA VASTAANOTTAA JA KÄSITTELEE:
yrityksemme ja sen työntekijät. Kaikilla työntekijöillämme on salassapitovelvollisuus.
maksunvälittäjä, joka vastaanottaa asiakkaalta maksun verkkokauppatilauksesta. Luottosopimusta tehtäessä luotonmyöntäjä vastaanottaa edellä mainittujen henkilötietojen lisäksi myös henkilötunnuksen asiakkaan tunnistamiseksi. Henkilötunnus ei tallennu VEK:een rekisteriin.
kuljetusyritys, joka kuljettaa tilauksen asiakkaalle
tekninen toteuttaja, joka ylläpitää VEK– verkkosivustoa
uutiskirjeen toimittamiseksi käyttämämme palvelu (Mailchimp).
VEK käyttää vain luotettuja yhteistyökumppaneita, jotka täyttävät toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Näillä yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa tietoja eteenpäin.

ASIAKKAAN OIKEUDET KOSKIEN OMIEN TIETOJEN KÄSITTELYÄ
Sinulla on seuraavat oikeudet koskien VEK:lle luovuttamiasi henkilötietoja (lain edellyttämien vaatimusten puitteissa)

oikeus saada henkilötietosi siirrettyä
oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
oikeus saada kopio henkilötiedoistasi
oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen
oikeus kieltää markkinointi
oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
oikeus tehdä valitus VEK:een asiakaspalveluun tai viranomaiselle, mikäli uskot, että oikeuksiasi on loukattu


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Kaikki verkkopalvelussamme antamat tietosi suojataan niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Kaikki antamasi arkaluontoinen tieto suojataan salauksella, jotta kukaan ulkopuolinen taho ei pääse siihen käsiksi. Käytämme verkkokaupassamme SSL-salausta, joka on internetin yleisimmin käytetty salausjärjestelmä ja jota käyttävät muun muassa verkkopankit oman tiedonsiirtonsa turvaamiseksi.

Verkkokaupassamme maksaminen ja asiointi on tietoturvallista, sillä pankki- tai luottokorttinumerosi eivät välity meille, emmekä myöskään säilytä niitä rekisterissämme. Näin edes tietomurtotapauksessa maksukorttitietosi eivät voi välittyä kauttamme vieraisiin käsiin.

Myös verkkopalvelumme ulkopuolella kaikki tilauksen toimittamista varten annetut tiedot säilytetään asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen. Tietoja käsittelevät vain määrätyt Mijohomen työntekijät tilauksen toimittamiseen, laskuttamiseen, kuljettamiseen sekä asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä. Asiakastietokantamme on suojattu käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla VEK:een työntekijöillä, joiden työtehtävien suorittamiseksi pääsy on tarpeellista.

Henkilötietoja koskevat tarkastus- oikaisu- tai poistamispyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteseen info@vaasanelainkeskus.fi tai postitse Vaasan Eläinkeskus Oy, Pitkäkatu 28-30, 65100  Vaasa.